Người dân rút về, thông xe vào bãi rác Nam Sơn sau cuộc họp "khẩn"

Thông xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh PV.
Thông xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh PV.
Thông xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh PV.
Lên top