Người dân Nam Sơn: "Xin đừng gọi là bãi rác Nam Sơn"

Các xe chở rác di chuyển vào bên trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.
Các xe chở rác di chuyển vào bên trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.
Các xe chở rác di chuyển vào bên trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.
Lên top