Người dân liên tục nộp khỉ quý hiếm để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang

Cá thể khỉ đuôi lợn được người dân giao nộp để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: KL.
Cá thể khỉ đuôi lợn được người dân giao nộp để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: KL.
Cá thể khỉ đuôi lợn được người dân giao nộp để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: KL.
Lên top