Người dân lập lán, ngăn xe rác đổ sát chân đê sông Hồng

"Núi rác" tại chân đê sông Hồng
"Núi rác" tại chân đê sông Hồng
"Núi rác" tại chân đê sông Hồng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top