Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân lập lán, ngăn xe rác đổ sát chân đê sông Hồng

"Núi rác" tại chân đê sông Hồng
"Núi rác" tại chân đê sông Hồng