Người dân lại dựng bạt, chặn cổng Nhà máy rác Phú Hà

Người dân thôn Nam Xuân Sơn chặn cổng Nhà máy rác thải Phú Hà ngày 6.10. Ảnh: HH
Người dân thôn Nam Xuân Sơn chặn cổng Nhà máy rác thải Phú Hà ngày 6.10. Ảnh: HH
Người dân thôn Nam Xuân Sơn chặn cổng Nhà máy rác thải Phú Hà ngày 6.10. Ảnh: HH
Lên top