Người dân không đồng ý xây dựng hệ thống xử lý rác thải ở Khánh Sơn

Một phần của bãi rác Khánh Sơn. ảnh: H.Vinh
Một phần của bãi rác Khánh Sơn. ảnh: H.Vinh
Một phần của bãi rác Khánh Sơn. ảnh: H.Vinh
Lên top