Người dân Indonesia hào hứng đổi rác lấy vàng

Rác thải tái chế được ngân hàng thu gom bán cho chính quyền Jakarta. Ảnh: Media Corp
Rác thải tái chế được ngân hàng thu gom bán cho chính quyền Jakarta. Ảnh: Media Corp
Rác thải tái chế được ngân hàng thu gom bán cho chính quyền Jakarta. Ảnh: Media Corp
Lên top