Người dân dựng lều lán, thức xuyên đêm chặn xe vào bãi rác lớn nhất Hà Nội

Lên top