Người dân Đà Nẵng hào hứng đổi rác lấy quà

Người dân Đà Nẵng hào hứng đổi rác lấy quà. Ảnh: Thuỳ Trang
Người dân Đà Nẵng hào hứng đổi rác lấy quà. Ảnh: Thuỳ Trang
Người dân Đà Nẵng hào hứng đổi rác lấy quà. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top