Người dân bắt đầu nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng bãi rác Nam Sơn

Một số hộ dân xã Nam Sơn đến Nhà văn hóa thôn Xuân Bảng nhận tiền đền bù đất ruộng. Ảnh PV.
Một số hộ dân xã Nam Sơn đến Nhà văn hóa thôn Xuân Bảng nhận tiền đền bù đất ruộng. Ảnh PV.
Một số hộ dân xã Nam Sơn đến Nhà văn hóa thôn Xuân Bảng nhận tiền đền bù đất ruộng. Ảnh PV.
Lên top