Nghiên cứu hệ thống quan trắc tự động đánh giá chất lượng nước sông Đà

Ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin tại buổi giao ban. Ảnh: NH
Ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin tại buổi giao ban. Ảnh: NH
Ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin tại buổi giao ban. Ảnh: NH
Lên top