Nghị quyết "Thuận thiên": Hóa giải thách thức, phát triển bền vững ĐBSCL

Quy hoạch vùng ĐBSCL cũng như mọi định hướng cho phát triển của vùng này phải làm sao để “Bảo vệ người dân, cải thiện sinh kế, phát triển cân bằng và bảo vệ môi trường”. Trong ảnh là người dân ở tỉnh Hậu Giang đang chăm sóc lúa. Ảnh: Thành Nhân
Quy hoạch vùng ĐBSCL cũng như mọi định hướng cho phát triển của vùng này phải làm sao để “Bảo vệ người dân, cải thiện sinh kế, phát triển cân bằng và bảo vệ môi trường”. Trong ảnh là người dân ở tỉnh Hậu Giang đang chăm sóc lúa. Ảnh: Thành Nhân
Quy hoạch vùng ĐBSCL cũng như mọi định hướng cho phát triển của vùng này phải làm sao để “Bảo vệ người dân, cải thiện sinh kế, phát triển cân bằng và bảo vệ môi trường”. Trong ảnh là người dân ở tỉnh Hậu Giang đang chăm sóc lúa. Ảnh: Thành Nhân
Lên top