Nghe áp thấp ngoài biển mà... run

Khẩn cấp hộ đê vào cuối tháng 8. 2019 tại Cà Mau. Ảnh: NHẬT HỒ
Khẩn cấp hộ đê vào cuối tháng 8. 2019 tại Cà Mau. Ảnh: NHẬT HỒ
Khẩn cấp hộ đê vào cuối tháng 8. 2019 tại Cà Mau. Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top