Nghệ An: Gần 50 nhà tốc mái, 1 người bị thương do lốc xoáy

Một ngôi nhà bị tốc mái.
Một ngôi nhà bị tốc mái.
Một ngôi nhà bị tốc mái.
Lên top