Ngay khi cách ly, Hà Nội vẫn có những ngày ô nhiễm không khí vượt ngưỡng

Hà Nội thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Sơn Tùng
Hà Nội thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Sơn Tùng
Hà Nội thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top