“CUỘC CHIẾN” BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

“Ngày Chủ nhật xanh” và nói không với túi nylon

Đoàn viên Nghiệp đoàn xíchlô, xe thồ tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia nhặt rác hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”. Ảnh: PĐ
Đoàn viên Nghiệp đoàn xíchlô, xe thồ tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia nhặt rác hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”. Ảnh: PĐ
Đoàn viên Nghiệp đoàn xíchlô, xe thồ tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia nhặt rác hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”. Ảnh: PĐ
Lên top