Nắng nóng gay gắt sắp quay lại miền Bắc, nhiệt độ tăng cao

Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C.
Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C.
Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C.
Lên top