Nắng nóng còn kéo dài ở TPHCM, người dân tìm cách thích ứng

Lên top