Nam Bộ nắng gắt, chỉ số tia UV đạt ngưỡng báo động đỏ 11+

Chỉ số tia UV báo động đỏ ở ngưỡng 11+ trong hôm nay (31.3). Ảnh: Chân Phúc
Chỉ số tia UV báo động đỏ ở ngưỡng 11+ trong hôm nay (31.3). Ảnh: Chân Phúc
Chỉ số tia UV báo động đỏ ở ngưỡng 11+ trong hôm nay (31.3). Ảnh: Chân Phúc
Lên top