Nam Bộ chuẩn bị bước vào mùa mưa

Nam Bộ chuẩn bị bước vào mùa mưa. Ảnh: Thanh Chân
Nam Bộ chuẩn bị bước vào mùa mưa. Ảnh: Thanh Chân
Nam Bộ chuẩn bị bước vào mùa mưa. Ảnh: Thanh Chân
Lên top