Năm 2020, Hà Nội không chi tiền mua sản phẩm nhựa dùng một lần

Tác phẩm “Lốc xoáy” cao tới 4,5m được ráp nối từ hàng trăm vật liệu nhựa đã qua sử dụng. Ảnh ST.
Tác phẩm “Lốc xoáy” cao tới 4,5m được ráp nối từ hàng trăm vật liệu nhựa đã qua sử dụng. Ảnh ST.
Tác phẩm “Lốc xoáy” cao tới 4,5m được ráp nối từ hàng trăm vật liệu nhựa đã qua sử dụng. Ảnh ST.
Lên top