Mưa sẽ còn tiếp tục xảy ra tại Nam Bộ trong những ngày tới

Nam Bộ chưa chính thức vào mùa mưa. Ảnh: Thanh Chân
Nam Bộ chưa chính thức vào mùa mưa. Ảnh: Thanh Chân
Nam Bộ chưa chính thức vào mùa mưa. Ảnh: Thanh Chân
Lên top