Mùa mưa bão, Hà Nội dùng phương pháp gì để phát hiện cây xanh mục rỗng?

Lên top