Mưa đá to hiếm thấy xuất hiện ở nhiều tỉnh, nhiều nhà dân bị thủng mái

Lên top