Môi trường biển tiếp tục bị đầu độc

Rác thải nhựa đổ ra biển đang là vấn nạn với môi trưởng biển Việt Nam. Ảnh: PV
Rác thải nhựa đổ ra biển đang là vấn nạn với môi trưởng biển Việt Nam. Ảnh: PV
Rác thải nhựa đổ ra biển đang là vấn nạn với môi trưởng biển Việt Nam. Ảnh: PV
Lên top