Mới nhất: Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên gây mưa kéo dài

Vị trí và dự báo đường đi của vùng áp thấp trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và dự báo đường đi của vùng áp thấp trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và dự báo đường đi của vùng áp thấp trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top