Mới nhất: Cảnh báo mưa lớn kéo dài ở miền Trung

Cảnh báo mưa lớn kéo dài ở miền Trung. Nguồn: NCHMF
Cảnh báo mưa lớn kéo dài ở miền Trung. Nguồn: NCHMF
Cảnh báo mưa lớn kéo dài ở miền Trung. Nguồn: NCHMF
Lên top