Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc 130km

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top