"Mở cửa" bãi rác Nam Sơn, Hà Nội gồng mình xử lý 10 nghìn tấn rác tồn

Hàng dài các xe chất đầy rác được tập kết trong một con ngõ trên đường Dương Quảng Hàm chờ để được cẩu đi. Ảnh PV
Hàng dài các xe chất đầy rác được tập kết trong một con ngõ trên đường Dương Quảng Hàm chờ để được cẩu đi. Ảnh PV
Hàng dài các xe chất đầy rác được tập kết trong một con ngõ trên đường Dương Quảng Hàm chờ để được cẩu đi. Ảnh PV
Lên top