Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường gây mưa rét, giảm bớt nắng hanh

Miền Bắc có mưa nhỏ vào ngày 9.12, trời rét.
Miền Bắc có mưa nhỏ vào ngày 9.12, trời rét.
Miền Bắc có mưa nhỏ vào ngày 9.12, trời rét.
Lên top