Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh gây mưa, giảm nhiệt rất sâu

Từ ngày 17.1 không khí lạnh sẽ bao trùm Bắc và Trung Bộ.
Từ ngày 17.1 không khí lạnh sẽ bao trùm Bắc và Trung Bộ.
Từ ngày 17.1 không khí lạnh sẽ bao trùm Bắc và Trung Bộ.
Lên top