Miền Bắc sắp chuyển mưa dầm và rét cắt da, nhiệt độ giảm sâu mức nào?

Lên top