Lý do nào khiến nước sông Nhuệ - Đáy ô nhiễm nặng, không thể tưới tiêu?

Lên top