Lũ các sông ở Quảng Trị dưới báo động 1 nhưng đang mưa lớn sẽ dâng báo động 2

Nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM