“Lợi và hại” khi đảo cát xuất hiện ở vùng biển Hội An

Dải cát xuất hiện phía ngoài của bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Google Maps
Dải cát xuất hiện phía ngoài của bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Google Maps
Dải cát xuất hiện phía ngoài của bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Google Maps
Lên top