Loại bỏ ống hút nhựa, lan tỏa lối sống xanh

Chiến dịch “Ống hút thân thiện” thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh:PV.
Chiến dịch “Ống hút thân thiện” thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh:PV.
Chiến dịch “Ống hút thân thiện” thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh:PV.
Lên top