Loại bỏ 99% chất trong tủ lạnh, điều hòa làm suy giảm tầng ôzôn sau 32 năm

Lên top