“Lộ” dự án sai quy hoạch từ mùi hôi ở nhà máy nước sạch

Hồ lắng nước của các nhà màng trồng dưa lưới, phía xa có các công nhân đang làm việc. Ảnh: PĐ.
Hồ lắng nước của các nhà màng trồng dưa lưới, phía xa có các công nhân đang làm việc. Ảnh: PĐ.
Hồ lắng nước của các nhà màng trồng dưa lưới, phía xa có các công nhân đang làm việc. Ảnh: PĐ.
Lên top