Lò đốt rác trên lưu vực sông Yên: Đà Nẵng lo ô nhiễm, Quảng Nam nói an toàn

Dawaco lo ngại nhà máy đốt rác Quảng Nam sẽ gây ô nhiễm nước sinh hoạt Đà Nẵng. Ảnh: SC
Dawaco lo ngại nhà máy đốt rác Quảng Nam sẽ gây ô nhiễm nước sinh hoạt Đà Nẵng. Ảnh: SC
Dawaco lo ngại nhà máy đốt rác Quảng Nam sẽ gây ô nhiễm nước sinh hoạt Đà Nẵng. Ảnh: SC
Lên top