Lấy đất phục vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Doanh nghiệp “quên” hoàn thổ

Nhiều hộ dân thấy lo lắng quanh các khu vực mỏ đất này. Ảnh: Đ.V
Nhiều hộ dân thấy lo lắng quanh các khu vực mỏ đất này. Ảnh: Đ.V
Nhiều hộ dân thấy lo lắng quanh các khu vực mỏ đất này. Ảnh: Đ.V
Lên top