Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại trường học

2 hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại trường học Đà Nẵng vừa được lắp đặt. Ảnh: Thanh Thuỷ
2 hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại trường học Đà Nẵng vừa được lắp đặt. Ảnh: Thanh Thuỷ
2 hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại trường học Đà Nẵng vừa được lắp đặt. Ảnh: Thanh Thuỷ
Lên top