Lạng Sơn chính thức trở thành địa phương không có gấu bị nuôi nhốt lấy mật

1 trong 3 cá thể gấu trước khi được cứu hộ. Ảnh: ENV
1 trong 3 cá thể gấu trước khi được cứu hộ. Ảnh: ENV
1 trong 3 cá thể gấu trước khi được cứu hộ. Ảnh: ENV
Lên top