Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư là một chủ thể trong bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Sơn Tùng
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Sơn Tùng
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top