Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lần đầu ghi được ảnh đàn voọc chà vá chân xám quý hiếm ở Quảng Nam