Lần đầu ghi được ảnh đàn voọc chà vá chân xám quý hiếm ở Quảng Nam