Lâm Đồng: Rừng bị phá trong khi chờ thu hồi

Nhiều cây thông bị triệt hạ, gom thành đống đốt để phi tang (Ảnh:P.S)
Nhiều cây thông bị triệt hạ, gom thành đống đốt để phi tang (Ảnh:P.S)
Nhiều cây thông bị triệt hạ, gom thành đống đốt để phi tang (Ảnh:P.S)
Lên top