Kiểm tra môi trường định kỳ thì rất tốt, kiểm tra đột xuất khác hẳn

Vụ cháy Rạng Đông gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hà Vi
Vụ cháy Rạng Đông gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hà Vi
Vụ cháy Rạng Đông gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hà Vi
Lên top