Kiểm điểm trách nhiệm chậm tiến độ GPMB dự án mở rộng bãi rác Nam Sơn

Người dân tập trung chặn xe rác vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Tùng Giang.
Người dân tập trung chặn xe rác vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Tùng Giang.
Người dân tập trung chặn xe rác vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top