Kịch bản bão số 6 Nakri nguy hiểm và khó lường như thế nào?

Lên top