Không vì lợi ích của ngày hôm nay mà hi sinh lợi ích của thế hệ tương lai

Phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu được đặt ra. Ảnh minh họa: Quang Hiếu
Phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu được đặt ra. Ảnh minh họa: Quang Hiếu
Phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu được đặt ra. Ảnh minh họa: Quang Hiếu
Lên top