“Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống”

Tác phẩm “Giao mùa” -tác giả Nguyễn Sanh Quốc Huy được chụp tại rừng ngập mặn nguyên sinh Rú Chá trong hệ đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế vào tháng 8 năm 2019.
Tác phẩm “Giao mùa” -tác giả Nguyễn Sanh Quốc Huy được chụp tại rừng ngập mặn nguyên sinh Rú Chá trong hệ đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế vào tháng 8 năm 2019.
Tác phẩm “Giao mùa” -tác giả Nguyễn Sanh Quốc Huy được chụp tại rừng ngập mặn nguyên sinh Rú Chá trong hệ đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế vào tháng 8 năm 2019.
Lên top